Arrels i persones

Generalment les arrels dels arbres s’endinsen en la terra, i nosaltres les convertim en símbol de fermesa i de profunditat. Però en molts senders de la muntanya, quan el terreny és rocós o pobre de les substàncies necessàries, les arrels també s’estenen sobre la superfície. Prenen formes capritxoses i sovint fan com de graons que converteixen una perillosa baixada o una aspra costa en un trajecte assequible i segur. Així són també símbol d’esperança i d’ajuda mútua.

Les arrels estan al servei del creixement de l’arbre recercant els nutrients necessaris i amb uns microscòpics pèls absorbents afronten tenaçment la duresa del terreny. A les puntes les arrels disposen d’uns teixits tous, formats per cèl·lules que es regeneren constantment. Aquesta energia fluida supera les dificultats del medi. Una dinàmica sostinguda gens aparent. Els “esglaons” que es creen en estendre’s les arrels no són intencionals sinó el resultat d’aquest impuls vital.

Hi ha persones que són com aquestes arrels. La superficialitat i duresa del materialisme imperant no frenen la dinàmica constant i senzilla de l’impuls de l’Esperit dins seu, fet de justícia, bondat, amor, paciència, goig, etc. i de fortalesa, saviesa, enteniment, etc. La seva humil persistència en deixar-se guiar de lEsperit, és més sòlida i fecunda que les propostes o els miratges amb les que les ideologies i les modes pretenen prevaldre. Cal valentia per afrontar els corretjosos mecanismes socials i no desistir. Cal lucidesa per destriar els “valors culturals” imperants i solament absorbir els que realment humanitzen.

Aquesta dinàmica perseverant fa créixer el Regne de Déu, i sense proposar-s’ho són ajuda pels qui els envolten. Primer perquè són font d’esperança en desvelar la fragilitat de les propostes consumistes i individualistes, i en segon lloc perquè aquest impuls de l’Esperit, els seus fruits i dons, es difon a través de qui el viu.

Disposem-nos i preguem a l’Esperit que ens deixem dinamitzar per Ell, i així l’afany amb el que busquem sostenir els compromisos vitals es convertirà també en esglaons que facilitin el camí dels altres.