Recés Setmana Santa 2008

Aquest recés està especialment pensat per tots els que no poden celebrar la Setmana Santa en comunitat, i que, per raons diverses, (estudis, treball, tenir cura de persones grans o d’infants, absència d’una comunitat propera ...) han decidit quedar-se a casa. Si també ajuda a altres, n’estarem contents.

El recés, que és molt esquemàtic, es divideix en tres apartats, i intenta anar des de la radiografia de la nostra situació fins al goig pasqual, passant per la creu . Els que el feu cal que el personalitzeu i l’adapteu a la vostra mida. El trobareu com a arxiu adjunt. Que vagi bé!.

Jesús Renau sj.


 

1r Pas - Radiografia

0- Previs

1.- Des de fa dies tens ganes d' aïllar-te, estar en pau, pregar i fer silenci.. Com una necessitat, un descans i unes ganes de cert canvi. Però no pots fer-ho com voldries.

2.- No serà fàcil. L’ambient general no ajuda al silenci però mantens una voluntat ferma de pregar.

3.- Cerca, si pots, llocs solitaris, dintre o fora de casa. Dedica-hi el temps que bonament puguis.

 

1 - Radiografia de la meva situació

Fer una vertadera parada en el camí.
En aquests moments de la meva vida
Preguntar-me sobre allò què estic vivint, com i per què.
Principals preocupacions. A què responen? Com les afronto?
Realitats i situacions pendents o mal resoltes.
Cap a on vull anar. Què és el que em crida?
Pregar al Senyor sobre tot plegat. 

2 - Radiografia de la societat propera i llunyana

Vaig a pensar i a fer present: família, amics, companys, grups...
Com em sento? Què aporto ? Quins problemes creo ?
Com veig la nostra societat. Què m’agrada i què em repèl ?
Pregar, fent present, les persones més properes i les més allunyades.  

3 - La pregunta clau

Quins són ara els desigs més profunds de la meva vida, del meu cor? Prendre consciència i encomanar-ho a Déu. Ser capaç de formular-los?


 

2n Pas- La llum de la Creu

0 - Previs

1.- Tot el dia d’avui està centrat en la creu de Jesús.
2.- Adorarem a Jesús en creu. Moment significatiu.
3.- Suplici i tortura terrible sobre una persona santa i innocent.
4.- També una llum per a la nostra vida.
5.- La creu com a símbol dels cristians. Escàndol  i identitat.

1- La vida també és patiment

El patiment és una realitat present en la vida humana

Patiments d’origen físic, malalties, accidents, cansaments...
Patiments psicològics: desequilibris, soledats, aïllaments...
Patiments morals: separacions, morts d’altres, injustícies...
Patiments solidaris: dels altres, compartir, injustícies....

 

Una societat que amaga el patiment

Tema tabú a les escoles. Amagar una realitat que hi és.
Per molt que el pal·liem no el podem eliminar del tot.
Sentit del dolor?. Símptoma, solidaritat, amor...
Estar al costat de la persona que pateix, ajuda insubstituïble.

Jesús és llum pel nostre patiment

 

Ell no va esquivar el patiment, va patir com qualsevol home.
Va afrontar i donar la cara al sofriment. (oració de l’hort)
Va ser solidari amb els dolor dels altres. Ser solidaris.
Ens acompanya quan patim. Sap de què va.


2- La mort sempre present

 

La vida porta a la mort

Volem viure, ens agrada viure, som fets per a la vida.
Però la mort és part final de la vida. Menys mal que morim!
Mort sobtada, mort accidentada, final per malaltia o desgast.
Incògnites: quan, com de quina manera, què passa realment?


Jesús il·lumina la nostra mort

Ell va passar per la mort. Un Déu que sap el que és morir.
La seva mort i la total donació de la seva vida.
Experiència dels cristians: va morir per nosaltres.
Morint Jesús ens obre el camí vers una nova vida.

Prendre compromís per la vida

Ajudar a viure, ajudar a sofrir, ajudar a morir.
Treball per la qualitat de vida dels altres.
Compromís per la vida de la natura i de la terra.
Deixar el món una mica millor. Procés d’una nova evolució.
Vers el cel nou i la terra nova.

 

3- Textos per avui

Isaias: 42, 1 -9; 49,1-6; 50, 4-9; 52,13-53,12.
Salms: 3, 23.
Carta de Pere 2,21-24.
Joan , capítols 14-17.
Marc 14, 32-42 : L’oració de Jesús a Getsemaní.
Marc 15, 21-41: Jesús mort en creu.
Lectura pausada de la passió i mort del Senyor. ( 4 evangelis )

 

 3r Pas - El goig com a estructura

0 – Previs

1.- Recerca de la felicitat: benestar, alegria, joia, goig.
2.- Superades les fases de funcionament indispensable, anem vers la comunicació i l’amor vers un àgape absolut.
3.- Sotmesos a la contingència no podem mantenir indefinidament les situacions de benestar, alegria, joia i goig.
4.- Més encara, en un món com el nostre no sembla possible una llarga estabilitat en aquests factors tan positius.
5.- Què aporta la Pasqua a aquest plantejament?

1- La Pasqua com a revelació de Déu

1.- Constatem en les narracions pasquals que no és la visió la que dona a conèixer a Jesús, sinó que és Ell qui es revela. No és un vianant que va a Emaús, ni un jardiner, ni un fantasma ni un jove que els prepara l’esmorzar a la platja. El veuen però no el descobreixen fins que Ell es revela:

    - Benedicció i fracció del pa , als d’Emaus
    - El nom de Maria, per la Magdalena.
    - Sóc jo, la pau amb vosaltres, pel “fantasma”
    - La moció interior de Joan, pel jove de la platja.

Textos: Lluc 24, 13-35. Joan 20, 11-18. Lluc 24, 36-38; Joan 21.

2.- Jesús Vivent és revela quan partim i beneïm el Pa.
Jesús Vivent és revela quan pronuncia el nostre nom.
Jesús Vivent es revela quan desfà els nostres fantasmes.
Jesús Vivent és revela quan estem atents a les mocions dels germans.

Aquestes són realitats que també es donen avui. I moltes més perquè l’Esperit no està encadenat i es com el vent.

2- El goig com a estructura

1.- El fet pasqual ens comunica que Jesús és amb nosaltres

 

No ara entra, ara surt, ara hi és i ara no hi és.
Sempre hi és.
I no precisament com anònim...
té cura de nosaltres.
És present en el nostre món.
No en el poder, sinó en el servei.
No predetermina, sinó acompanya i estima.
Avui és la persona més estimada i seguida.
És l’Altre en els altres,
i és l’Altre en nosaltres,
en cadascú.
La fe en Jesús estructura la nostra persona en la confiança i l’amor.

2.- El goig de Jesús va estructurant el nostre desig

Jesús Vivent ara,
porta els senyals de la passió.
Ja no pateix ni pot patir.
Tot ho va donar i tot li ha estat donat.
Goig absolut i per sempre.
Ell no es guarda aquest goig només per a Ell;
al contrari el comunica,
evitant que esdevingui egoisme i tancament.
Ens va estructurant en el seu goig,
a pesar de que nosaltres estem a la primera etapa de la vida,
la contingent i amenaçada.
Ens estructura en l’amor, la donació, la senzillesa, la pau,
la justícia, la netedat de cor, la humilitat, la sinceritat....
i molts cops la creu que aquesta manera de ser comporta.
Els allibera, els perdona, ens anima,
ens acompanya, ens descansa, ens estima.

3- Un text per acabar aquest recés

Pots reflexionar sobre aquest text, veure com estàs de goig, quin és el que Jesús et vol comunicar i quins impediments trobes. Reflexiona sobre el fet de que Ell no et condiciona ni s’imposa. Sempre està a punt de tornar a començar. Vol respondre al desig profund de goig i de felicitat que tots portem a dins del cor. Ho centra en l’amor, en la donació i la contemplació

Els sentiments de Jesucrist - Filipenses 2, 1-11

Així, doncs, per tot el que trobeu en Crist d'encoratjament, de consol en l'amor, de comunió en l'Esperit, d'afecte entranyable i compassiu, 2 us demano que feu complet el meu goig: tingueu els mateixos sentiments i el mateix amor els uns pels altres, unànimes i ben avinguts. 3 No feu res per rivalitat ni per arrogància; amb tota humilitat, considereu els altres superiors a vosaltres mateixos. 4 Que no miri cadascú per ell, sinó que procuri sobretot pels altres. 5 Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist:

6 Ell, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
7 sinó que es va fer no res:
prengué la condició d'esclau
i es féu semblant als homes.
Tingut per un home qualsevol,
8 s'abaixà
i es féu obedient fins a la mort,
i una mort de creu.
9 Per això Déu l'ha exaltat
i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom,
10 perquè en el nom de Jesús
tothom s'agenolli
al cel, a la terra i sota la terra,
11 i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor,
a glòria de Déu Pare.