Recerca de Deu - 1

Dius que en la teva vida Déu no hi és, que no l’entens, que no el sents, que de vegades seria molt important que hi fos, sobretot en temps durs... Fins i tot sents un cert pudor de cercar-lo quan segurament t’aniria molt bé tenir-lo. Hi ha molta gent, de totes les edats, a qui li passen coses semblants; segurament aquest fet deu tenir relació amb el que vivim com a persones i com a societat.

La recerca de Déu pot tenir molts camins. El millor, sens dubte, és quan experimentes que és Ell, sempre diferent del que imaginem, que ens cerca a nosaltres, quan entenem i sentim que ens busca per activa o per passiva.

Dedicarem algunes pregàries virtuals a reflexionar sobre els diversos camins de recerca de Déu: camí mental, afectiu, tradicional, social, sobtat, testimonial i potser alguns altres que vindran dels suggeriments dels mateixos lectors de la Pregària Virtual, ja que tractant-se de Déu tots i totes podeu –i us ho agrairé molt– participar i ajudar-nos a trobar Déu una mica més.

Aquest plantejament no respon tant a una tècnica de comunicació interactiva com a una certa convicció que la recerca de Déu té un àmbit de comunicació, comunitari, possiblement perquè Ell és unitat i comunitat.

Fins la setmana entrant.