Ora et Labora

Ora et labora, és a dir “prega i treballa”. Aquesta és una màxima de la tradició benedictina. Una gran màxima, que ha marcat molt la nostra fe i la nostra cultura.

Un avantatge del monestirs: cada vegada que han de pregar en comunitat, uns minuts abans sonen les campanes i tots saben que han de deixar el que estan fent per concentrar-se a l’església o al cor per pregar junts. Segons la feina que es porta entre mans (labora) segurament deu costar una mica, i per això la campana va sonant durant una estona. Altres vegades deu suposar un cert alliberament Ja tenia ganes de que toqués la campana i deixar aquest treball per una estona.

Fora dels monestirs ens costa una mica més pregar, no tenim campanes que ens avisin ni generalment comunitat orant que ens aculli. Ens hem d’espavilar. Alguns suggeriments per pregar durant els dies laborals en una zona com l’àrea metropolitana de Barcelona, les comarques i ciutats del Vallés, el nucli Tarragona – Reus – Valls, Lleida, Girona...Maó, València i altres indrets i ciutats. Ora et labora en la vida real de la majoria de creients.

1.- Cercar uns llocs pels que passem diàriament i que ens serveixin de campanes. Per exemple: cada dia entro a la mateixa parada del metro més o menys a la mateixa hora; cada dia pujo o baixo per les escales mecàniques que a vegades són llargues; cada dia camino uns estona de casa a la feina; cada dia prenc un breu descans per fumar una cigarreta al carrer..... rutines.. Quan arribi aquest moment, cada dia, doncs com a campana mental que avisa... PREGA.

Concretant: mentre baixo per les escales mecàniques faig l’oferiment del dia a Déu Que totes les meves accions, intencions i operacions vagin dirigides a Tu, Senyor, conscientment o inconscient i responguin a la bona notícia de l’amor en totes les coses.... O potser, cada dia en aquest temps i espai tan conegut....la mirada interior vers el Crist... acte de fe, acte d’amor, esperança i harmonia cos – ànima i esperit.

2.- Moments interessants per ORA ET LABORA: la dutxa, esperant el bus, el cafè de les 11’30, després de dinar i abans de veure o dormir les noticies, la passejada, fer cua, tornada a casa, l’ascensor, abans de dormir... el cotxe potser si vas a treballar en cotxe... pot ser una vertadera ermita secular. El tren.....

No tenim campanes que en avisin, però podem ser avisats per les rutines quotidianes. Però sobretot, Ora et Labora també a la vida corrent.

 Jesús Renau sj.