Mirant mentalment els cinc continents del nostre món ens unim a totes les comunitats cristianes i d'altres religions, a tots els homes i dones de bona voluntat, pregant junts per la pau. Respondrem: escolteu-nos Senyor.
 • Per la pau a COLÒMBIA, perquè acabin els conflictes, hi hagi una reconciliació nacional, i callin les armes i els atemptats.
 • Per la pau a VENEÇUELA perquè cessin les violències, es reparteixi millor la riquesa i s'arribi a un procés de reconciliació.
 • Per la pau a BOLÍVIA, per tal que els enfrontaments d'aquests dies acabin d'una vegada i s'arribi a un pacte positiu.
 • Per la pau a ARGENTINA. Que un país ric i culte deixi de patir l'explotació de minories sense consciència i arribin a la concòrdia entre tots.
 • Pel BRASIL, que s'acabi la destrucció sistemàtica de les reserves forestals i creixi arreu el respecte als drets humans de les minories indígenes. Que el nou govern del president Lula aporti esperança i transformació social.
 • Per la pau a Centreamèrica, El SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, HONDURES, que es consolidin els processos de pau i reconciliació, es perdonin les terribles ferides de les guerres i augmenti el benestar dels pobres.
 • Per la pau a MÈXIC, especialment a Chiapas i entre els qui volen emigrar cap al Nord. Que el record de la Mare de Déu de Guadalupe uneixi aquell poble en fraternitat.
 • Per la pau als EEUU, que cessin les violències, la cultura de la força, la prepotència dels poderosos i l'ambient favorable a la guerra de l'Iraq.
 • Per la pau a IRLANDA DEL NORD, perquè no hi hagi retorn a les armes, sinó que es consolidin els passos donats vers un camí de consens i mútua estimació.
 • Per la pau a ESPANYA, per tal que cessi el terrorisme d'ETA, es respectin tots els drets humans i s'arribi a un diàleg cercant el consens.
 • Per la pau a ITALIA, que les màfies deixin de matar i s'arribi a una concòrdia entre els grups i les persones.
 • Per la pau a RÚSSIA. Especialment a Txetxènia, que els drets humans siguin respectats per totes les parts i s'arribi a la reconciliació.
 • Per la pau a BÒSNIA, MACEDÒNIA, SÈRBIA i als altres països de l'antiga Iugoslàvia, perquè s'acabin els odis, es curin les ferides i torni el respecte a les diferències.
 • Per la pau a ARGÈLIA, que s'acabin les matances de persones innocents i que es respectin el drets del poble berber.
 • Per la pau a ISRAEL, que acabin les matances, el terrorisme, la venjança i es vulgui trobar una sortida al dret a existir del poble palestí.
 • Per la pau a IRAQ, que no sigui atacat un poble que porta tants anys de patiment, que es trobi un camí de reconciliació que afavoreixi als més pobres i precaris.
 • Per la pau al KURDISTAN, que es reconegui el dret a ser una nació, una cultura i un lloc en el món. Que cessin les violències i discriminacions.
 • Per la pau al SUDAN, que s'acabi el fanatisme d'un govern que no respecta el drets a la diferència, que s'acabi la guerra entre el Nord i el Sud.
 • Per la pau a SIERRA LEONE, que s'acabin les matances, els nens soldats i l'odi.
 • Per la pau a NIGÈRIA, que no es prengui el sant llibre de l'Alcorà com excusa per matar dones a cops de pedra, que hi hagi un autèntic diàleg inter-religiós que fomenti la concòrdia i la fraternitat.
 • Per la pau RUANDA i a BURUNDI, que s'acabin les matances, els assassinats, els odis, i es faci justícia imparcial.
 • Per la pau al CONGO, que els faccions rivals trobin el camí de l'entesa i no cerquin la victòria militar com a recurs suprem.
 • Per la pau a ANGOLA, que es consolidi una situació d'alto el foc i hi hagi una recuperació ràpida de la concòrdia.
 • Per al pau al TOGO, que aquesta guerra desconeguda acabi ben aviat i es torni a la reconciliació i a l'entesa.
 • Per la pau, tan dèbil i amenaçada a ZIMBAUE. ABISSÍNIA, ERITREA i ADAGASCAR així com a tantes altres regions d'Àfrica. Que s'arribi a una veritable pau segons les tradicions i les cultures ancestrals d'aquells pobles.
 • Per la pau a SRI-LANKA, que acabin els terrorismes i les terribles repressions, i s'arribi a un respecte als drets del poble tamil.
 • Per la pau a AFGANISTAN, que es consolidi l'statu quo després de les guerres, que els drets humans tinguin prioritat per sobre els interessos energètics, i els malalts per conseqüència de l'urani empobrit siguin atesos com pertoca a fills de Déu.
 • Per la pau entre el PAKISTAN i la ÍNDIA, que es respectin els drets humans, cessin les matances de cristians, i es cerqui un camí per solucionar el problema de CAIXMIR.
 • Per la pau al NEPAL, que acabi la guerrilla maoista, i s'arribi a la concordia i l'harmonia de la seva llarga tradició budista.
 • Per la pau a les FILIPINES, que acabin les guerres interiors i que no s'invoqui la religió com a causa de divisions i enfrontaments.
 • Per la pau a INDONÈSIA que es respectin els drets de les minories i es trobi una sortida positiva per a totes les nacionalitats.
 • Per la pau a COREA, dividida entre un Nord comunista i un Sud capitalista, que tots els esforços siguin per beneficiar els pobles i no per fabricar armes. Que s'arribi a la trobada definitiva entre les dues Corea.
 • Preguem, units més que mai, per la nostra humanitat, pels qui pateixen i moren de fam, de sida, de malalties a les que es podria, si es volgués, trobar solució, per la discriminació de les dones, per l'oblit de tanta gent gran, pel culte a la força i a la violència, per l'explotació dels immigrants, per la prostitució infantil, per les despeses sumptuoses, per la degradació de la natura, pel descontrol democràtic de les grans trans-nacionals, pels criteris de força, els militarisme, les màfies, les xarxes que extorsionen als dèbils.
  Preguem per les Nacions Unides, pels seus organismes internacionals, perquè s'arribi a uns tribunals, sense excepcions, per jutjar els crims contra l'humanitat, que tothom pugui tenir cultura, llibertat, possibilitat de reconciliació i auto-estima.
  Preguem per nosaltres, perquè no tinguem la llum del Crist guardada sota el llit de la comoditat i l'egoisme, sinó que brilli a la nostra vida personal i comunitària.
Etiquetes