Testimonis de la Llum

Fes-nos, Senyor, persones i comunitats 
més conscients d’allò que som 
i de tot el que hem rebut i rebem gratuïtament
perquè ho sapiguem agrair, 
valorar i estimar-ho com el gran tresor 
que omple la nostra vida 
i que volem compartir amb els altres.

Joan Baptista deia d’ell mateix 
que era un testimoni de la llum 
i és això el que nosaltres hem de ser, 
per això et demanem que la nostra vida 
ajudi els nostres germans a voler-te conèixer, 
a estimar-te i a acollir-te com a salvador 
per donar sentit a la pròpia existència. 

De la missa de cada dia