Senyor Jesús! 
Tu ets camí segur que porta a la Vida.

Que la joia de la Pasqua 
ens ompli el cor 
de la teva pau serena 
i s’estengui al nostre voltant.

Que la teva presència 
enmig nostre posi concòrdia 
al nostre mon en conflicte, 
aporti equilibri 
en la nostra societat
 i en les relacions amb la natura, 
conscients que tots caminem junts 
cap a la plenitud del Regne.
Amen

Autoria desconeguda