Pregària del matí

Senyor, concediu-me de rebre amb un cor tranquil

tot el que esdevindrà en aquest dia que comença.

 

Concediu-me lliurar-me totalment

a la vostra santa voluntat.

 

Cada instant d’aquest dia instruïu-me

i doneu-me suport.

 

Siguin quines siguin les notícies que rebi durant aquest dia,

ensenyeu-me a rebre-les amb un cor afable

i la ferma convicció

que són l’expressió de la vostra santa voluntat.

 

Sigueu el guia dels meus pensaments i dels meus sentiments

en totes les meves accions i en totes les meves paraules.

 

En totes les circumstàncies imprevisibles,

ajudeu-me a no oblidar-me de la vostra presència.

 

Ensenyeu-me a comportar-me d’una manera justa i raonable

amb cada membre de la meva família i de la meva comunitat,

sense ser causa de torbació o de tristesa per a ningú.

 

Senyor, doneu-me la força de resistir

al cansament i al desgast del dia

i la capacitat d’integrar tots els esdeveniments

durant aquesta jornada.

 

Monjos del monestir d’Optina