M’estimes més que els altres?

Pensem que Crist busca persones fortes
per fer-les capdavanteres de la seva Església.

Persones que, en certes circumstàncies el poden negar,
com va fer Pere, el primer.
O que poden fer prevaler el seu criteri personal
per sobre del que podria ser un Bé més universal.
O fins que, en certs moments,
se li poden arribar a oposar.
Potser poc dialogants,
amb els de dins i els de fora de l'Església.
Persones plenes de condicionaments de lloc de naixement,
de formació, d' educació, de criteris personals.

Però Crist els pregunta: M'estimes més que els altres?

I davant aquest interrogant,
Elles són portades a llençar-se sense por
vers l' AMOR incondicional.
I s'ho juguen TOT per ser conseqüents a allò
que creuen que han de dir o de fer,
encara que no sigui popular.
I no estalvien esforç davant les dificultats.
I no callen davant les injustícies o opressions.

Persones febles, sí, però també fortes
per l'Esperit que els ha donat.
Fortes perquè Ell les sosté en tot moment.
Fortes, justament quan són febles

Autoria desconeguda