Llavor de Ressuscitat

La música és sempre un bon element per ajudar-nos a entrar en contacte amb nosaltres mateixos, per ajudar-nos a pregar. Ens ocupa la ment però ens la buida de pensaments.
Trobar músiques que ens ajudin a pregar, a entrar en nosaltres mateixos pot ser una bona manera d’ajudar altres. La música ens silencia i ens obre.

Podem començar la pregària amb música. Després de la música, potser algú de casa pot fer una petita oració preparatòria: Senyor, aquí estem reunit en el teu nom! Acompanya aquest temps que t’oferim. Llegim l’evangeli i/o la pregària que et proposem i per acabar un Pare Nostre i una música de comiat.

 

Sense que ens n’adonem
portem una llavor de Ressuscitat dins nostre.

Com una petita llum,
amagada, colgada dins nostre
però real i present!

Només cal deixar-te espai,
oferir-te temps,
fer possible que respiris,
i Tu et vas obrint pas.

La teva presència ens omple,
ens va guanyant poc a poc
i, sense que sapiguem massa com,
et fas present al nostre present,
la Vida emergeix,
i som capaços de viure-la intensament,
d’oferir-la a mans plenes.

Deixem espai al Ressuscitat dins nostre,
abandonem-nos i Ell ens omplirà de Vida.

Glòria Andrés