Les llengües dels homes

Sents, Jesús, les llengües dels homes 
que volen ser seguidors teus?

Diuen els del nord:
Democràcia. Diàleg.
Respecte per les minories.
No a la imposició
per la força de les armes.
No a l'acumulació de béns
a les mans d'uns pocs. 

Reclamen els del sud:
Justícia. Igualtat d’oportunitats.
No a la manipulació de les persones.
No al monopoli de la nostra producció
a canvi de deute extern.
No al negoci de les armes
a costa de les nostres vides. 

Ressona un crit des de l’est:
Desenvolupament. Pa per a tots.
No a l’explotació dels nostres mercats,
obra de les nostres dones i dels infants.
No a la imposició de la vostra mentalitat
de poder i d'ambició.

I els de l’altra banda del mar
responen confusament:
No a una civilització agitada
sense temps per a viure i respirar.
No a un fàcil benestar.
No a la superpotencia
amagada sota capa d'ajuda i de defensa.
No al obrar de sota mà. 

Sents, Jesús aquestes llengües
que criden en la somnolència
d’un món que necessita ser sotraguejat
pel foc del teu Esperit? 

No permetis que s’apaguin,
ni que siguin febles.
Dona’ls credibilitat.
Tu que saps el que t’ha costat,
vine al cor de cada germà
i posa-hi la fe que necessitem
per a col·laborar conjuntament.

Llavors tots aquests sons,
avui encara dispersos,
convergiran en un sol món
fet la CASA DE TOTHOM. 

Autoria desconeguda