La vida quotidiana

Senyor crucificat i ressuscitat 
ensenya’ns a afrontar 
les lluites de la vida quotidiana, 
per tal que visquem en una major plenitud.

Fes-nos comprendre 
que no arribarem 
a la plenitud de la vida 
sinó es morint cada dia 
als nostres desigs egoistes. 

Ja que és solament morint amb Tu 
que podem ressuscitar amb Tu. 

Tu que ets el Sol 
esclatant de l’Amor del Pare, 
dona’ns l’esperança 
d’una felicitat eterna. 

Teresa de Calcuta