La vida com una festa

Senyor, vine a convidar-nos.

Fes que visquem la vida no com un joc d’escacs on tot és calculat; no com una partida on tot és difícil; no com un teorema que ens faci trencar el cap; sinó com una festa sens fi, on l’encontre amb Tu ens renovi, com un ball, com una dansa entre els braços de la teva gràcia, amb la música universal de l’Amor.

Madeleine Delbrêl