La Fe en la Resurrecció

La fe en la resurrecció sobrepassa
totes les nostres raons.

No sabem en quin moment
de la nit va esdevenir.
Ningú no ho va presenciar.
Ni com va ser
que romanent vivent
o el poguessin veure
constantment.

No sabem ni el quan, ni el perquè,
Ell va voler assumir altra vegada
la nostra pròpia carn
per a transformar-la,
ressuscitada, fins a la fi.

Ni sabem què vol dir
RESSUCITAR a una nova vida,
-porucs com som-
sense mai haver tingut l’atreviment
de donar-ho tot en un instant.
D’estimar fins a l’extrem.

I amb tot, la fe en la Resurrecció
és lluminosa,
perquè es recolza en Aquell
que ens ha donat
un amor que ens estima eternament.

Autoria desconeguda