Feu-me, Senyor i Déu meu
obedient sense contradir,
pobre sense ser miserable, 
pacient sense murmuració,
humil sense ficció,
alegre sense superficialitat,
profund sense abatiment,
madur sense pesantor,
previngut sense desesperació,
sincer sense hipocresia,
bondadós sense arrogància,
coherent amb les meves paraules i obres.
Amén

Sant Tomàs d’Aquino