En un món de sorolls

Senyor, en un món de sorolls i presses, em cal aturar-me i cercar el silenci, perquè pugui sentir la vostra presència i escoltar la vostra Paraula. 

Com els Apòstols, allà al Tabor, voldria contemplar la riquesa de la vida que m’oferiu. 

Senyor, feu-me descobrir l’eloqüència del silenci, la riquesa de l’oració, la joia de sentir-vos a prop, el goig de l’esperança.

Només així arribaré a comprendre les meves grans ànsies de vida i d’amor. 

Autoria desconeguda

Etiquetes