Els germans migrants

Senyor, tu que a ningú veus com a un estrany i a ningú 

deixes sense la teva protecció, conforta els nostres germans

i germanes migrants perseguits i els detinguts en els CIE.

 

Concedeix-los a tots fortalesa i serenitat per a afrontar els

difícils moments que viuen. I a nosaltres, dona’ns un amor

fort i decidit, per poder ser hospitalaris, acollidors i profètics.

Ajuda’ns a posar els mitjans per lluitar per una reforma

migratòria integral i pel tancament dels CIE.

 

En aquest món, que sembla tant deshumanitzat,

ajuda’ns a ser llum en el nostre entorn.

Llum que ajudi a deixar enrere la hostilitat

per donar pas a la hospitalitat i l'acollida.

Ajuda’ns a caminar sense pors i a plena llum,

com a filles i fills del mateix Déu.

 

Grup de visites al CIE. Migrastudium