DENIP - Portadors de noviolència

Des de www.pregaria.cat volem afegir-nos al treball i la tasca de sensibilització que des de les escoles es fa per preparar el dia 30 de gener, Dia de la Noviolència i la Pau (DENIP) oferint un recull de pregàries.

Perquè puguem convertir-nos en persones de noviolència evangèlica, que deixem a Déu desarmar els nostres cors de la violència que hi tenim a l’interior, perquè siguem noviolents amb nosaltres mateixos i amb totes les persones amb qui ens trobem la resta de la nostra vida. Preguem
Tots: Déu de la Pau, escolteu la nostra pregària.

Perquè puguem practicar la noviolència com va fer Jesús, entenguem la seva noviolència creativa i puguem obeir els seus manaments de noviolència: "baixeu l'espasa", "sigueu tan compassius com Déu ", i "estimeu els vostres enemics". Preguem.
Tots: Déu de la pau, escolteu la nostra pregària.

Perquè puguem conèixer i adorar Déu com un Déu de pau i noviolència, que "fa sortir el sol sobre el bo i el dolent, i fa que la pluja caigui sobre els justos i els injustos", per convertir-nos en pacificadors que ajudin a acabar amb la guerra i a crear una cultura de la noviolència, complint així les nostres vocacions de ser fills i filles estimats del Déu de la pau. Preguem.
Tots: Déu de la pau, escolteu la nostra pregària.

Per l’Església, que pugui ser una comunitat global de noviolència evangèlica, que mai no beneeixi la violència ni justifiqui la guerra, que pugui recolzar i beneir les campanyes noviolentes de justícia i pau, i que sempre pugui ensenyar, practicar i encarnar la noviolència de Jesús. Preguem.
Tots: Déu de la Pau, escolteu la nostra pregària.

Per acabar amb la guerra, la pobresa, la fam, el racisme, el sexisme, les execucions, la tortura, l’avortament, les armes nuclears, l’escalfament global i la violència de tota mena. Preguem.
Tots: Déu de la pau, escolteu la nostra pregària.

Per la vinguda d’una nova generació de pacificadors, de nous professors, profetes, apòstols, defensors i sants de la noviolència evangèlica, que ajudaran el món a passar de la violència a la noviolència, que ens portaran a rebutjar la guerra i les armes nuclears, reconciliar-nos entre nosaltres i crear una nova cultura de pau i noviolència. Preguem.
Tots: Déu de la pau, escolteu la nostra pregària.

Déu de la pau, gràcies per escoltar les nostres oracions, totes les oracions del nostre cor i totes les oracions de tota la raça humana. Les oferim en nom del Jesús noviolent. Amén.

John Dear

Etiquetes