Crist no té mans

Crist no té mans;

només té les nostres mans

per allargar-les

a aquell qui ho necessita.

Crist no té peus;

només té els nostres peus

per caminar amb aquell que sempre camina sol.

Crist no té llavis;

només té els nostres llavis

per consolar a aquell qui està trist.

Crist no té ajuda;

només té la nostra ajuda

per ser portadors del seu missatge.

Nosaltres som l’últim missatge de Déu,

escrit en fets i en paraules.

Nosaltres som l’única Bíblia

que la gent pot llegir encara.

Annie Johnson Flint

Etiquetes