Compartir la vida

Tu que sense mirar enrere vols seguir el Crist, recorda que seguir-lo no és mai seguir-te a tu mateix. Ell és el camí, i en aquest camí et veuràs arrossegat irresistiblement a una vida compartida.

No t’inquietis mai pensant que tens poc per compartir: una fe feble, pocs béns. Compartint aquesta mica, Déu t’ofereix molt més, incansablement.

Fr. Roger, de Taizé