“Col·laborant amb Déu”

Senyor, jo creia ser fort, ser valent, ser generós.
Vaig dir: “Jo guanyaré per a Déu el món”.
I Tu no em necessitaves.
Un dia vaig caure, cansat, desfet, al teu costat.
Vaig dir: “Jo no soc més que misèria”.

I llavors vaig sentir que la teva mà em sostenia.

Des d’aquest dia, Tu i jo hem col·laborat.

Autoria desconeguda