Celebrar l’instant amb Déu

Tu que sense mirar enrere vols seguir el Crist, prepara’t amb una vida senzilla, a lluitar amb un cor reconciliat.

Allà on siguis no et faci por lluitar pels oprimits, siguin o no creients. La recerca de la justícia crida a una vida de solidaritat concreta amb els més pobres... altrament, la paraula sola pot esdevenir una droga.

Sol no pots fer gran cosa per a l’altre. Però junts, en comunitat, travessats per l’alè de l’amor del Crist, s’obre el passadís que va de l’aridesa a la creació comuna. I quan una comunitat és ferment de reconciliació en aquesta comunió que és l’Església, allò que era impossible arriba a ser possible.

Fr. Roger, de Taizé