Com els teus deixebles en el camí d'Emaús
tan sovint no arribem a descobrir
que ets Tu, Crist, qui ens acompanya!

Però quan els nostres ulls s'obren
comprenem que Tu ens parlaves
fins quan t'havíem oblidat.

Aleshores el signe de la nostra confiança en Tu
és que, també nosaltres, tractem d'estimar,
de perdonar, junt amb Tu.

Independentment dels nostres dubtes,
o fins de la nostra fe.

Tu, oh Crist, sempre ets allí;
el teu amor crema enmig del nostre cor.

Frère Roger de Taizè