29 de maig

Content

Promoguda des de la xarxa d'ecoparròquies i Justícia i Pau, aquesta secció diària vol refrescar l'actualitat de l'encíclica social i ecològica Laudato Si' per a la cura de la casa comuna, que aquest maig compleix 5 anys des que es va redactar:

Dia29