Temps Pasqual - Sisè diumenge

El temps litúrgic ens situa entre la festa de Pasqua i l´Ascensió del Senyor. L´evangeli de Joan ens ofereix l´ensenyament de Jesús per a després de la seva absència física entre nosaltres. El Senyor no ens deixarà orfes, ens enviarà el seu Esperit, que serà el nostre defensor o advocat, que ens ajudarà en els moments difícils. Aquesta vinguda de l´Esperit la celebrarem litúrgicament el dia de la Pentecosta, quan l´Esperit davallà en forma de vent i foc sobre els deixebles, amb Maria, la primera comunitat cristiana, llavor de l´Església del futur.

Però, per un conjunt de diversos motius, els cristians, sobretot del món occidental, hem marginat una mica l´Esperit de la nostra vida , de l´Església i del món. Ens semblem a aquells deixebles dels Fets dels Apòstols que ni havien sentit que hagi un Esperit Sant (Fets 19,2).

Les conseqüències d´aquest oblit de l´Esperit són greus: ens desanimem en veure les nostres dificultats per viure la fe cristiana, hem reduït la vida cristiana a dogmes, lleis, manaments, preceptes i observances rituals, l´església ha esdevingut una institució i en el millors del casos, una ONG, ens escandalitzen els abusos sexuals dels ministres i el clericalisme patriarcal, etc.

I si mirem el món, el nostre desconcert encara augmenta: guerres fratricides, racisme, masclisme, destrucció de la natura, exclusió del diferents, nens mort de fam, migrants que moren al mar, etc.

La promesa de l´Esperit, que Jesús ens fa, no significa que no tinguem dificultats, ni que desaparegui el mal del món, sinó que no estem sols,  que l´Esperit ens ajuda i dona força per lluitar amb esperança, que l´Església és una comunitat de vida i amor, que la vida cristiana és el goig de viure com i amb Jesús, la missió és una Pentecosta permanent, hem de lluitar amb esperança per un món i una societat més justa, la darrera paraula no és el mal, ni el pecat ni la mort, sinó la vida, l´amor, l´esperança, la Pasqua, la misericòrdia de un Déu Pare-Mare, que ens estima entranyablement, que ressuscità Jesús i ens ressuscitarà també a nosaltres. L´Esperit Sant no fa vaga ni a l´Església, ni al món, ni fa mai vacances...

Agraïm a Jesús que ens doni l´Esperit defensor i vivim amb esperança i sense por. Comuniquem aquesta esperança als nostres germans i coneguts: no estem sols, l ´Esperit del Senyor és sempre amb nosaltres.

Víctor Codina, sj.
Pregària escoltada (coord. Marta Burguet)