Temps Pasqual - Diumenge de resurrecció

Caldria recollir el missatge de l'Evangeli de Joan en tres diumenges de Quaresma, abans de Rams, que ens presenten tres signes de Jesús, expressió del Misteri Pasqual, i en el qual participem de manera especial perquè en el baptisme ens incorporem a viure la seva mort i la seva resurrecció. Aquest és el missatge de Pau als cristians de Roma (6,3-11) que llegim en la celebració de la Vetlla Pasqual el dissabte. El diumenge proclamem el que Pau anuncia als cristians de Colosses (3,1-4): "heu ressuscitat juntament amb el Crist".Per tant, reviure l'experiència del Baptisme ha d'estar present en la nostra homilia, per tal de fer veure com la resurrecció de Jesús està "viva" en la nostra vida, i ens fa ressuscitar dia a dia perquè "tingueu vida i la tingueu més abundant" (Jn 10,10). Explicant el que vol dir aquesta vida "nova" podem dir:1. És l'aigua de vida oferta a la dona samaritanaJo li donaria un aigua que es fa en el seu cor una font d'aigua viva, aigua que arrossega a la vida plena. Perquè no ens quedéssim en el desig, Jesús ens invita a demanar-li aquesta aigua: "Si algú té set, que vingui a mi i que begui el qui creu en mi" (Jn 7,37-39). Joan ho explica d'una doble manera: primer: "de les entranyes del Messies brollaran torrents d'aigua viva" i segon, comenta l'evangelista: "Això ho deia Jesús, parlant de l'Esperit que rebrien els qui creguessin en Ell, perquè encara no hi havia Esperit, perquè Jesús no havia ressuscitat". La Pasqua comporta el do de l'Esperit en els nostres cors, la força renovadora, de vida nova, per al seguiment del qui és camí, veritat i vida.2. La llum oferta al cec de naixement"Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no viurà en les tenebres, sinó que tindrà la llum de la vida", perquè la Llum de Jesús és font de Vida, porta, arrossega a la Vida eterna. Que més maco que demanar com aquell altre cec: "Senyor que vegi", "Senyor que Et vegi". Perquè, veient a Jesús, coneixent-lo, com diu s. Ignasi, l'estimarem i el seguirem. Això ho va experimentar el cec de naixement i, per això, va defensar Jesús, -es va enfrontar als jueus i els va "guanyar" - i, per això, va rebre el segon encontre profund amb Jesús en el qual el va adorar. De la samaritana no consta igual, potser perquè estava plena de dubtes i la seva vida no era "correcta". Tanmateix va rebre la Bona Nova: Jo sóc, el qui parla amb tu. 3. La nova vida oferta a Llàtzer.Aquesta vida nova neix del cor de Jesús. Jesús estimava Llàtzer i les seves germanes, i del amor en surt la vida nova. Ni li han demanat aigua, esperit, ni li han demanat, vida, esperit que vivifica, i Ell els ho ha donat plenament, i amb aquesta resurrecció de Llàtzer, Jesús podrà afirmar de si mateix que és la resurrecció i la vida. El signe fet obre els ulls per entendre la resurrecció del mateix Jesús. (Per a l'homilia del diumenge, podríem agafar els tres signes o un de sol i aplicar el seu sentit profund a la resurrecció de Jesús i per ell a la vida nova - l'Esperit que ens dóna l'esperit - que ens vols transmetre el Senyor a través del sagrament-misteri del nostre Baptisme i acabar amb "Com el Pare m'envià jo us envio a vosaltres". Vida nova per donar vida a tothom!!!)