Temps Ordinari - Vint-i-setè diumenge

El projecte de Déu

Sovint als relats evangèlics apareixen les autoritats religioses formulant preguntes o plantejant temes a Jesús, més o menys maliciosos sobre moral legal. Si és lícit pagar tribut al Cèsar,  o si s’ha de lapidar a una dona sorpresa en adulteri; o sobre el descans de dissabte, o sobre determinats rituals de purificació externa... i avui sobre la licitud de donar acta de repudi a l’esposa per aconseguir el divorci.

I les respostes de Jesús fan passar de la concreció de la casuística als grans principis i al projecte que té Déu per a la humanitat. I, en el cas d’avui, Jesús passa del prescrit per Moisès, i que havia esdevingut com un privilegi de l’home per sobre de la  dona, al projecte que Déu té des del principi, des de  la creació de l’home i la dona.

I el projecte de Déu és que la unió de l’home i la dona ha de ser tan forta i íntima que arribin a esdevenir, no solament una família, com diuen determinades traduccions sinó com tradueixen les més correctes, com una sola cosa, o encara millor, una sola carn.

Aquest és el pla i el projecte de Déu. I aquest és el gran valor de la unió matrimonial, que cal mantenir, aprofundir i fomentar amb la força i l’impuls de l’interès, la voluntat i la tendresa de l’amor mutu, d’un vers l’altre, dia a dia. És un compromís tant per  a l’home com per a la dona. És compromís compartit. Això era el que Jesús  reblava. I per tant, es pot interpretar també com expressió de la igualtat d’home i dona.

Més endavant, Sant Pau mostrarà l’amor matrimonial com a signe i vivència de l’amor de Déu a la humanitat, de l’amor de Crist a la seva Església.

La complexitat humana

Prou sabem que la realitat pot presentar moltes complexitats, desajustos,  febleses com molts matrimonis han experimentat, experimenten i experimentaran. Són moments molt delicats que comprometen a un i l’altre de la parella per intentar refer la relació i l’amor. Naturalment  no sempre és fàcil; a vegades ni possible. El papa Francesc n’ha parlat obertament i amb realisme a la seva exhortació apostòlica Amoris Laetitia. Recordem els seus consells d’ajuda, claus en el casos extrems en els que no hi ha possibilitat de retrobament, i s’ha buscat, o s’ha trobat un altre camí d’amor:...acollir, acompanyar, discernir, integrar.

L’ensenyament dels nens

Acaba el text evangèlic que hem proclamat amb l’acollida que Jesús fa dels nens. Pot semblar que no té res a veure amb el tema anterior. Però potser no és exactament així. Jesús ens exhorta a aprendre dels nens, perquè estan oberts al Regne de Déu, que és el Regne de l’amor. Els nens saben estimar i es fan estimar.

Aquesta és la gran saviesa de la convivència humana, de la social i, evidentment, d’una manera especial, de la convivència matrimonial.

Francesc Xicoy, sj.