Temps Ordinari - Quinzè diumenge

Quan Jesús li respon a un escriba, que li pregunta què ha de fer per tenir vida eterna, “cal estimar Déu amb totes le forces i als altres com a un mateix”, el escriba no queda satisfet i pregunta novament, qui són els altres? 

Aleshores Jesús pronuncia una de les paràboles més entranyables de l´evangeli, la paràbola del bon samarità que el Papa Francesc ha représ com icona il.luminadora de la seva encíclica Fratelli tutti 

Podem distinguir quatre tipus de personatges en aquesta paràbola:

1.els lladres que assalten, roben, despullen i  deixan mig mort l´home que baixava de Jerusalem a Jericó. Són avui les persones, institucions, estructures econòmiques, socials i , polítiques que només cerquen guanys materials i produeixen víctimes: morts, refugiats sense papers, fam, marginació de dones, nens i ancians, desocupació juvenil, destrucció de la natura, narcotràfic, etc i fomenten violència, odi, sense cap diàleg ni perdó

2,l´home ferit que representa totes les víctimes esmentades. La pandèmia i la guerrta de Ucraïna han desvetllat totes aquestes situacions injustes i inhumanes d´avui.

3,els qui passen de larg, com el sacerdot i el levita, són els dirigent polítics, socials i també religiosos que no es volen  comprometre, creuen que la situación no és tan greu com sembla i que pot esperar

4, el bon samarità, tingut en temps de Jesús com mig heretge o pagà, que es  commou, i es compadeix i té cura d´ell; representa en primer lloc  Jesús, el Bon Samarità que va passar per la vida fent el bé,  alliberant tota ferida i vessant consol d´esperança. 

Però també representa totes les persones de bona voluntat, de qualsevol religió, cultura i nació, que ajuden els altres en les seves necessitats. Més encara, són les persones que lluiten per un canvi d´estructures que provoquen la pobresa i la mort abans de temps. 

Per fer-ho cal tenir sentit viu de la fraternitat i dignitat  humana universal, que per els cristians se fonamenta darrerament en la fe en un Déu Pare de tots, en l´evangeli de Jesucrist i en l´Esperit d´amor i de vida que hem rebut al baptisme i ens acompanya sempre.

Com deia Martin Luther King, davant del ferit del camí, no ens hem de demanar qué ens passarà si m´aturo i ajudo el ferit?, sinó que ens hem de demanar què li passará al ferit si no tinc cura de ell?

Més encara, ens hem de demanar si no som potser nosaltres culpables de les ferides de l´home ferit al camí.

Potser ens pot ajudar a respondre aquestes preguntes, llegir o rellegir Fratelli tutti, que es la versiò actualizada històricament de la paràbola del bon samarità.
 

Victor Codina, sj.