Advent - Quart diumenge

L’evangeli d’avui ens convida a fer present el misteri del descens del Verb, enviat pel Pare mitjançant l'acció de l'Esperit, per manifestar la misericòrdia de Déu sobre la història humana: Sant Ignasi, en els Exercicis posa en boca de la Trinitat aquestes paraules: “fem redempció del gènere humà”. Enmig del quadre ombrívol d'una humanitat perduda en el sense sentit de la vida, trencada per la divisió i l'egoisme, «veient que tothom baixava a l'infern (el lloc més deshumanitzat i deshumanitzador que tots tenim)», s'obre pas, esplèndidament l'amor-misericòrdia de Déu: «Déu, el nostre Salvador va mostrar la seva bondat i el seu amor per la humanitat» 

A aquest món, el nostre en concret, assotat per la violència, la guerra, la fam, la desocupació, la injustícia i la insensibilitat social, la corrupció a múltiples nivells; a un món sense esperança i sense Déu, entra el Verb en un buidament solidari i compassiu. «Déu va estimar tant el món, que va donar el seu Fill únic, perquè tothom que hi creu no mori, sinó que tingui vida eterna» (Jn 3, 16).

Aquest esdeveniment és per a Maria la seva contemplació de la crida del Rei eternal. Maria, malgrat els dubtes, no serà “sorda a la crida de Déu”, serà el model de resposta a la invitació a col·laborar en la vinguda del regnat de Déu. Amb la seva acceptació del missatge, ensenya a la humanitat a comprendre la grandesa de la nova vocació. La intervenció de Déu en la història demana prèviament el consentiment humà. En Maria, Déu escull allò senzill, allò feble, allò femení, per realitzar obres grans (Magnificat).

L'Encarnació no s'ha de reduir a cap esdeveniment puntual. Tota la vida de Jesús serà un continu desenvolupament i creixement en humanitat. «Jesús continuava creixent en saviesa i alçada, i gaudia del favor de Déu i dels homes» Tota la vida oculta de Jesús queda recollida en aquesta simple frase que l’Evangeli ens posarà més endavant.

Per tant, el Verb s'encarna en condicions concretes de pobresa i anonimat i neix en un poble sotmès a l'Imperi, en una regió humiliada i menyspreada, fill d'un artesà i una dona del camp, subjecte a la inseguretat i als patiments de la pobresa real. Ja des d'un primer moment és el Jesús pobre i humil que ens ha de captivar i enamorar. No ens faci mai por dir "sí", com Maria va fer. Demanem la seva fe i la seva total disposició.

Josep M. Bullich, sj.
Pregària escoltada (coord. Marta Burguet)