Pas d’any

El decurs del temps no  té solució de continuïtat. Per tant el temps d’un any passa al següent sense aturador. El 31 de desembre de 2020 passa, sense més, a 1r de gener del 2021. El temps flueix. Però els humans,  seguint els cursos dels astres, d’alguna manera, van fraccionar el temps establint els dies, les setmanes, els mesos i els anys. I van crear una mena de frontera simbòlica entre un any i el següent.

I el pas de l’últim dia d’un any al primer del següent és ocasió de festa i de fer explícits o implícits uns desigs de millora. Poden ser desigs generals: que s’aturi la pandèmia, que els immigrants trobin acollida, que es freni el canvi climàtic, que els canvis  polítics siguin per a bé, que tothom trobi bona feina...i pot seguir una llarga llista. Però generalment queden com bons enunciats sense  compromís ferm per part de ningú.

Tanmateix hi ha una pregunta, que ens hauríem de fer a nivell personal: quin desig de millora tinc jo per al any 2021? Si el realitzo, hauré fet millor l’any 2021. Tant de bo sigui així!

Bon i millor any nou, doncs, amb l’aportació de tots i totes!

Francesc Xicoy sj