I els joves què?

Recentment ha acabat el Sínode sobre els joves, un esdeveniment important per marcar camí en la configuració de l'Església. Aquest breu vídeo pot ser una bona introducció per comprendre aquestes reunions eclesials en la història.

Les realitats dels joves de diferents parts del món presenten somnis i drames molt diversos: voluntariats i explotació, recerca espiritual i migracions, creativitat i falta d'integració, vocació i desorientació, recerca de feina i addiccions... Per apropar-nos a la seva realitat, el model que presenta el Sínode és el dels deixebles d'Emmaús (Lc 24,13-35): primer escoltar-los i acompanyar-los, i partint de les seves inquietuds i necessitats oferir-los senzillament Jesucrist i compartir vida i estima amb ells.

El document final demana més protagonisme i llibertat per als joves en la vida eclesial. Anima a implicar-los en la celebració de la fe d'una manera alegre i viva, a prendre un estil missioner propi i a ser audaços davant dels reptes digitals. Ha explicitat també l'acollida integral i l'acompanyament de persones amb diversitat sexual, i ha insistit en la presència de la dona en responsabilitats d'organismes eclesials de tots nivells com un "deure de justícia".

Pregaria.cat es vol sumar a l'oració pels fruits d'aquest Sínode, que arribin als cors de cadascú de nosaltres i transformin els ambients. Podeu llegir aquí un resum oficial del Sínode en castellà. L'Esperit ens mogui a obrir finestres per tal que els joves puguin desvetllar el carisma més genuí del Regne dins l'Església del s.XXI.

Joan Morera Perich sj