El convidat

Una de les preocupacions, que tenen normalment les famílies en aquest temps, és com celebraran el Nadal. Però aquest any la preocupació és  més forta, ja que la pandèmia obliga, entra altres coses, a mirar de no  excedir-se en el nombre de persones, que ens assignin per poder-nos trobar o asseure’ns  a taula.

Cada família farà la seva planificació  per al dia de Nadal, per al Cap d’any, per a Reis, a fi que, en el conjunt de les festes, ningú no es senti discriminat,  o, si més no, es senti conformat.

Però cal que no ens oblidem  de convidar UN que no hi pot faltar, perquè és el “protagonista” de la festa. I amb l’avantatja que té, ja que, posin una limitació o altra de nombre de comensals, ELL no entra en el còmput, ni com a membre de la bombolla, ni com aliè a ella.

Els que ens considerem cristians, cal que comptem amb ELL i reservem, no forçosament un espai de taula, però sí un espai de temps. ELL se l’ha de notar present en una benedicció, en una pregària, en una reflexió, en una poesia, en un cant nadalenc o un gest de solidaritat, que ens ajudi a viure el que primordialment felicitem, agraïm i celebrem.

Preparem-ho!

Francesc Xicoy sj