Prepareu el camí del Senyor

Segona setmana d'Advent! Jesús vol que tu siguis el seu missatger. I quina és la tasca del missatger? Doncs portar un missatge important a algú. Jesús vol que tu anunciïs la seva arribada a tots els que t’envolten. Ho va fer, molt abans que ell nasqués, el profeta Isaïes, i també en temps de Jesús, el profeta Joan Baptista.