Jesús s'apareix als seus amics i mengen junts. 3r de Pasqua B.

Jesús s'apareix als seus amics. Coneixerem Tomàs, un dels deixebles, a qui li costa de creure que Jesús sigui viu, i veurem com Jesús el convida a confiar, a creure, a tenir fe. De fet, ens està convidant a nosaltres a creure, a tenir fe en aquest Jesús ressuscitat.

Cant: Sigues Llum del món (Canta la teva Fe).

Etiquetes