Recessos online - més informació

Aquí trobaràs algunes propostes de recés, coincidint sobretot amb els temps forts de preparació litúrgica, és a dir, amb l’Advent i la Quaresma. Un recés que es pot fer online davant l’ordinador, o baixant i imprimint els textos per portar-los allà on he pensat retirar-me. Són només suggeriments que cadascú haurà d’adaptar a les seves circumstàncies i possibilitats. L’important és trobar un temps per a escoltar la veu de Déu.

 

 

 

 

 

Tanca finestra