Exercicis Espirituals - més informació

El nostre esperit, per a viure d’una manera sana i plena, necessita també exercitar-se: un coneixement acurat d’un mateix i un sentit pràctic per a créixer com a persona i com a persona solidària. Això val per a tothom que vulgui créixer humanament, tingui les idees o creences que tingui.

En aquesta secció trobaràs una proposta diversa de recessos online per a poder fer mitjançant l’ordinador; també  trobaràs exercicis i recessos presencials que s’organitzen periòdicament en les anomenades «cases d’Exercicis», llocs amb totes les condicions necessàries per a retirar-se i gaudir d’uns dies de pregària i repòs; i finalment t’oferim la possibilitat d’un acompanyament personal que t’ajudi i et faci costat en aquest camí de pregària.

Són només uns quants recursos que poden ajudar els qui desitgen «cercar i trobar Déu en totes les coses».

Tanca finestra