Al cor del món - més informació
Pep Mària

Les coses que ens passen o la realitat tal com la percebem immediatament poden generar en nosaltres sentiments que ens desencaminin. La primera impressió que ens fa la vida diària ens portarà a decisions insatisfactòries si no ens aturem i revivim aquesta impressió més a fons. Els textos d’aquesta secció són una invitació a buscar al cor del món un significat amagat que ens retorna la serenitat i ens impulsa a l’acció per un món més fratern. Aquesta profunditat és necessària i accessible a tota persona, més enllà del seu Credo.

Com a jesuïta, visc aquest accés al cor del món a partir de l’espiritualitat cristiana i del projecte de fraternitat sense fronteres que Jesús de Natzaret va encetar. Crec que al cor del món hi batega l’amor de Déu, sempre sorprenent, sempre encoratjador. I amb aquests escrits desitjo que creients i no creients puguin fruir d’aquesta bona notícia. Gràcies a la bestreta per llegir-me, i també per compartir els sentiments i les reflexions que us suscitin aquestes ratlles,

Pep Mària SJ

 

Pep Mària i Serrano és jesuïta. Membre de Cristianisme i Justícia i professor d’anàlisi social i responsabilitat social de les empreses a ESADE. Fa recerca sobre joves i transmissió de valors, i sobre la contribució de les empreses al desenvolupament en països pobres, especialment a l’Àfrica. Col·labora al blog de Cristianisme i Justícia i a La Vanguardia.

Si voleu rebre les reflexions publicades a "Al cor del món" per correu electrònic, ho podeu demanar a pep.maria@esade.edu. La periodicitat és quinzenal.

Tanca finestra