Actua - més informació
Peus

"De què servirà, germans meus, que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres? Pot salvar-lo, potser, aquesta fe? Si un germà o una germana no tenen vestits i els falta l’aliment de cada dia, i algú de vosaltres els diu: «Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos», però no els dóna allò que el seu cos necessita, de què serviran aquestes paraules? Així passa també amb la fe: si no es demostra amb les obres, la fe tota sola és morta. Potser algú replicarà: «Tu tens fe i jo tinc obres; mostra’m, sense les obres, que tens fe, i jo, amb les obres, et mostraré la meva fe." (Jm 2,14-18)

Aquesta secció pretén encarnar la fe segons aquesta carta de Jaume: ser una posada en pràctica de la fe que ens mou. Un conjunt de brevíssims testimonis ens comunicaran alguna cosa del que viuen en experiències de voluntariat i de compromís. Com la pregària pot ser el motor d'encontres, de servei, i d'aprendre també a rebre dels altres?

 

Tanca finestra