Vinyetes

Potser sí que és cert que una imatge val més que mil paraules; si més no, aquest espai t’ofereix una imatge per acompanyar l’evangeli de cada diumenge i altres festivitats. L’equip vinyetaire som l’Eloi Aran (dibuixant) i en David Guindulain i en Santi Torres (col·laboradors ideòlegs).

 • Ensenya paràboles

  Amb moltes paràboles semblants, Jesús anunciava la paraula a la gent, de la manera que ells eren capaços d'escoltar-la. No els deia res sense paràboles, però en privat ho explicava tot als seus deixebles.

 • Sé on ets i et reconec

  Us ho ben asseguro: el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre i un bandoler.

 • Tu ets el sentit de les escriptures

  Després els digué: Això és el que us vaig dir quan encara era amb vosaltres: "Cal que es compleixi tot el que hi ha escrit de mi en la Llei de Moisès, en els Profetes i en els Salms." Llavors els obrí el cor perquè comprenguessin les Escriptures.
 • Toca les meves ferides

  Al cap de vuit dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: Pau a vosaltres.
 • Si vols guarir-te, descalça't

  Mentre sopaven, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó Iscariot, la resolució de trair-lo, Jesús, sabent que el Pare li ho havia posat tot a les mans, i que havia vingut de Déu i a Déu tornava, s';aixecà de taula, es tragué el mant
 • Cara i creu

  Llavors portaren a Jesús el pollí, li van posar al damunt els seus mantells, i ell hi va muntar. Molts van estendre els mantells pel camí, i d';altres, ramatge que tallaven dels camps. Els qui anaven davant i els qui seguien darrere cridaven: Hosanna!