pregària

  • Escrit al cel

    Abans de quedar-te en silenci impressionat pel difícil tràngol, abans de confiar que un cop de sort improbable pugi esborrar el problema, abans de restar suspesos tots dos en el buit incert del no-res... et surt dir: “Pregaré per tu”.

  • Abrusar

    Trobo al diccionari.cat una definició d’aquest verb: “De brasa. Tenir sensació de cremor”. Però, per a mi, “abrusar” és una paraula que em porta indefectiblement al text dels deixebles d’Emmaús: