Crumbs from your table / Engrunes de la teva taula

U2 - How to dismantle an athomic bomb

 
From the brightest star
Comes the blackest hole
You had so much to offer
Why did you offer your soul?
I was there for you, baby
When you needed my help
Would you deny for others
What you demand for yourself?
Cool down mama, cool off
Cool down mama, cool off
You speak of signs and wonders
I need something other
I would believe if I was able
But I'm waiting
On the crumbs from your table
You were pretty as a picture
It was all there to see
Then your face caught up
With your psychology
With a mouth full of teeth
You ate all your friends
And you broke every heart thinking
Every heart mends
You speak of signs and wonders
But I need something other
I would believe if I was able
But I'm waiting
On the crumbs from your table
Where you live should not decide
Whether you live or whether you die
Three to a bed
Sister Ann, she said
Dignity passes by
And you speak of signs and wonders
But I need something other
I would believe if I was able
I'm waiting
On the crumbs from your table
Hey!
De la estrella mas brillante
Viene el agujero mas negro
Tuviste mucho que ofrecer
¿Por qué ofreciste tu alma?
Estuve allí por ti, nena
Cuando necesitabas mi ayuda
¿Negarías a otros
Lo que pides para ti?
Tranquila mama, cálmate
Tranquila mama, cálmate
Tu hablas de señales y de maravillas
Yo necesito algo mas
Creería si pudiese
Pero estoy esperando
En las migas de tu mesa
Eras hermosa como una fotografía
Era todo lo que se veía
Entonces tu cara se puso al corriente
Con tu psicología
Con una boca llena de dientes
Te comiste a todos tus amigos
Y rompiste todos los corazones pensando
Que todos los corazones se arreglan
Tu hablas de señales y de maravillas
Pero yo necesito algo mas
Creería si pudiese
Pero estoy esperando
En las migas de tu mesa
En donde vives no debería decidir
Si vives o si mueres
Tres a una cama
Dijo la hermana Ann
La dignidad se va
Y tu hablas de señales y de maravillas
Pero yo necesito algo mas
Creería si pudiese
Pero estoy esperando
En las migas de tu mesa
Hey!
Comentari

... pidolant engrunes de fe

La cançó ens parla d'una vida ferida per desamors. Necessita fe per a sanar-se però no en troba. Vol confiar i els miracles no li diuen res. Es troba pidolant engrunes d'amor.
Quan Jesús es troba algú en aquesta disposició es treu el barret i pren part a favor d'ella.
I jo... com em disposo davant Jesús quan faig pregària? em poso "bonic" i plé de medalles o em sé posar com qui demana engrunes de fe?
Text complementari

L'estrangera que demanava engrunes de fe

Jesús se'n va anar d'allí i arribà al territori de Tir. Va entrar en una casa i no volia que ningú ho sabés, però no pogué passar desapercebut. De seguida va sentir parlar d'ell una dona que tenia una filla posseïda d'un esperit maligne, i vingué a prosternar-se als seus peus. La dona, que era pagana, sirofenícia d'origen, pregava a Jesús que tragués de la seva filla el dimoni. Ell li va dir:
--Deixa que primer s'alimentin els fills. No està bé de prendre el pa dels fills i tirar-lo als gossets.
Ella li respon:
--Senyor, també els gossets, sota la taula, mengen les engrunes que els fills deixen caure.
Llavors Jesús li digué:
--Ja que has respost així, vés, que el dimoni ja ha sortit de la teva filla.
Ella se'n va anar a casa seva i trobà la nena estirada al llit. El dimoni l'havia deixada.
(Mc 7, 24-30)
Extret dels prega-rocks.