pregària 304
Creiem en la vida!

imatge de la pregària
Maria i Josep van confiar en Déu
 
El temps d'Advent és un temps per recordar la Bona Mare, la Mare de Jesús, que va escoltar i es va fiar de Déu.

 

"En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge a una noia, promesa amb un descendent de David, que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d' ella i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.» Ella es torbà en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué: «No tinguis por, Maria; Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill-de-l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, serà rei del poble d'Israel per sempre, i el seu regnat no tindrà fi.» Maria preguntà a l'àngel: «Com pot ser això, si jo no tinc marit?» L'àngel li respongué: «L'Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran Fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat; ella que era tinguda per estèril ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible.» Maria va respondre: «Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.»
I l'àngel es va retirar. "(Lc 1,26-38)

 

La vida és promesa, acollim-la
La vida és una oportunitat,
aprofitem-la
La visa és misteri, descobrim-lo
La vida és un repte, afrontem-lo
La vida és un deure, acomplim-lo
La vida és un projecte, realitzem-lo
 
La vida és un dolor, assumim-lo
La vida és felicitat, assaborim-la
La vida és combat, acceptem-la
La vida és bellesa, admirem-la
La vida és himne, cantem-lo
La vida és presència, fruïm-ne
La vida és amor, compartim-lo
La vida és eterna, fem-la créixer