19-  Històries dramàtiques de nenes

(Josep Casellas Matas)


imatge del text
La infància és una etapa caracteritzada per la vitalitat desbordant, el moviment continu, la curiositat, l’aprenentatge i el creixement amb vista a assolir una maduresa cada cop més gran. Però els infants, i especialment les nenes, es troben de vegades en unes situacions que alteren seriosament el seu progrés personal. És el cas dels nens i les nenes que són objecte d’abusos sexuals. Un fenomen que, malauradament, també existeix a casa nostra.

A molts altres països la situació de les nenes és ben dramàtica. Per exemple, a l’Índia. L’Associació Mèdica d’aquell país ha calculat que cada any s’hi practiquen cinc milions d’avortaments de nenes. I el nombre d’aquests avortaments ha augmentat d’ençà que s’ha generalitzat el test que permet conèixer per endavant el sexe de l’infant concebut. En aquell país asiàtic les nenes són percebudes com una càrrega i, per això, són rebutjades. Els pares prefereixen els nens, que seran més “productius” i tiraran endavant la família.

Des de l’Àfrica també ens arriben històries dramàtiques d’aquesta mena. A Nigèria, per exemple, han desaparegut recentment cent onze alumnes d’una escola de nenes atacada per Boko Haram. Un episodi que fa pensar en el que es va produir l’any 2014, que també va afectar un grup nombrós de nenes.

Ara que al nostre país es parla d’organitzar protestes el dia 8 de març per la inacceptable bretxa salarial entre homes i dones i altres desigualtats completament injustes, convindria no perdre de vista el sofriment i la discriminació que pateixen moltes nenes entre nosaltres i, sobretot, a l’Índia, a Nigèria i a molts altres indrets del món, en què els és negat el dret a la vida, a l’educació o a la llibertat.
 
Relectures cristianes de l'actualitat. Realitzat per un equip de periodistes.